VAKÁCIÓ++
2018. június 29., 09:18
rendkívüli felvételi eljárás++
2018. május 07., 14:35
ideiglenes felvételi rangsor++
2018. március 14., 08:17
Boldog Új Évet Kívánunk!++
2018. január 01., 00:00
Boldog Új Évet Kívánunk!
Téli szünet++
2017. december 07., 09:31
Téli szünet: 2017. december 22. - 2018. január 2.
Beiskolázás++
2017. november 30., 11:26
Bemutatkozik a Cserepka János Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola++
2017. november 28., 14:00
Bemutatkozik a Cserepka János Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Iskolánk, az egykori Európai Üzleti Középiskola a 2004/2005-ös tanévben magániskolaként kezdte meg működését. Az elmúlt 12 évben tanulói létszámunk és választható képzéseink száma a piaci igényeknek megfelelően folyamatosan változott. Kezdetben iskolarendszerű közgazdasági képzéseket folytattunk, majd a 2007-2008-as tanévben szociális képzésekkel, a 2009-2010-es tanévben pedig egészségügyi képzésekkel bővítettük képzési profilunkat. Iskolánkban negyedik éve ágazati szakgimnáziumi, szociális és közgazdasági képzés is olyik. Célunk az érettségi mellett piacképes szakma biztosítása a tanulók számára. Fiatal, lendületes, rugalmas, gyermekközpontú családias hangulatú intézménynek valljuk magunkat, az iskolai tevékenység minden területén partnerek vagyunk. Törekvésünk, hogy egy tanulónk se olvadjon bele az átlagba, hanem mindenki kapjon megfelelő figyelmet és érezze, hogy fontos számunkra. A diákok mind a tanulási folyamatukban, mind a személyes életükből fakadó problémáik megoldásában egyénre szabott segítséget, támogatást kapnak. SNI-s és BTM-es tanulóink felzárkóztatását – egyéni fejlesztési tervek alapján, fejlesztő pedagógus végzi, egyéni és csoportos formában. 2012. szeptember 1-jén iskolánk fenntartója a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy lett. 2017 szeptemberétől az intézmény Cserepka János Középiskola néven alakult újjá, és új helyen, Pécsett, a Czinderi utca 6-ban folytatja működését, megőrizve rá jellemző sajátos arculatát. Fontos számunkra az a környezet, melyben diákjaink tanulnak. Pécs belvárosában várjuk tanulóinkat egy korszerűen felszerelt modern, szép tantermekkel rendelkező épületben. A gyakorlati képzés biztosítása részben az intézményben, részben a terepintézményekkel kötött Együttműködési Megállapodás keretén belül történik. A tárgyi feltételek mellett meghatározó tényező a tantestület, az oktatást biztosító személyi feltételek. Nagy hangsúlyt fektetünk a tanárok kiválasztásánál arra, hogy szakterületüket értő, a diákokért tenni akaró pedagógusok, szakoktatók oktassanak az iskolában. Szakoktatóink magasan képzettek, több diplomával rendelkeznek, és megfelelő gyakorlatot szereztek az oktatás területén. Diákjaink kis létszámú osztályokban illetve csoportokban tanulnak. A maga színvonalú szakmai oktatás mellett kiemelt szerepet kap a nyelvoktatás: a kis csoportos oktatás során a tanulók szóbeli készségek egyéni megerősítésével, interaktív eszközök felhasználásával bővíthetik ismereteiket, fejleszthetik idegen nyelvi kompetenciájukat. A kollégiumi ellátást - igény esetén - minden felvett tanuló számára az ANK kollégiumában biztosítjuk. Pécs, 2017. 09. 01.
2017-2018. tanévben induló képzéseink++
2017. október 20., 00:00
Iskolánk a 2018/2019-es tanévben a következő osztályok indítását tervezi Közgazdasági szakgimnázium Az iskolánk hagyományos profiljába illeszkedő ágazati képzést öt éve folytatjuk, nagy tudású oktatói gárdával, széleskörű tapasztalatokkal. A képzés nagyszerű lehetőséget ad a tanulóknak arra, hogy belelássanak a gazdaság működésébe, a pénzügyek, a számvitel illetve az adózás világába, és piacképes szakmát szerezhessenek, amellyel cégeknél és állami szerveknél is elhelyezkedhetnek, illetve továbbtanulhatnak. Az érettségivel megszerezhető szakmák: Pályázati támogatási asszisztens, Pénzügyi ügyintéző A képzés ideje: 4+1 tanév A felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv tantárgyak 5-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyei) és a központi írásbeli vizsgán elért eredmények alapján történik. Az érettségi vizsgát követően 1 év ráképzéssel Vám-jövedéki és termékdíj ügyintézői végzettség szerezhető. Alkalmassági követelmények: nincsenek Oktatott idegen nyelvek: angol, német, olasz A felvételi rangsorolás szabályai: a matematika és az idegen nyelv tantárgyak eredményét súlyozottan számítjuk be. Informatikai szakgimnázium Új elem a palettánkon az informatika, amely a hazai ipar egyik legfontosabb húzóágazataként folyamatosan igényli a szakembereket. A képzés jól felszerelt informatikai szaktanteremben zajlik, és korszerű tudást nyújt, amire kiváló szakmai karrier építhető. Érettségivel megszerezhető szakma: Irodai informatikus A képzés ideje: 4+1 tanév A felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, informatika, idegen nyelv tantárgyak 5-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyei) és a központi írásbeli vizsgán elért eredmények alapján történik. Az érettségi vizsgát követően 1 év ráképzéssel Gazdasági informatikus végzettség szerezhető. Alkalmassági követelmény: nincsenek Oktatott idegen nyelvek: angol, német, olasz A felvételi rangsorolás szabályai: a matematika, informatika és az idegen nyelv tantárgyak eredményét súlyozottan számítjuk be.
Felvételi tájékoztatás 2017/2018++
2017. szeptember 01., 19:30
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Intézmény neve: Cserepka János Baptista Szakgimnázium, Gimnázium és Szakközépiskola Címe: 7622 Pécs, Czinderi u. 6. OM azonosító: 203259 Telefon: 06-72-526-556 E-mail: info@cserepkajanos.hu Igazgató: Németh Eszter Katalin Beiskolázási felelős: Gerencsér Judit A 2018/19. tanévben induló osztályok: Tagozatkód: 0001. Szakgimnázium Ágazat: Közgazdaságtan Oktatott szakmák: Pályázati támogatási asszisztens, Pénzügyi ügyintéző Képzés ideje: 4+1 tanév Felvehető létszám: 34 fő Felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv tantárgyak 5-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyei) és a központi írásbeli vizsgán elért eredmények alapján. Az érettségi vizsgát követően 1 év ráképzéssel Vám-jövedéki és termékdíj ügyintézői illetve Pénzügyi-számviteli ügyintézői végzettség szerezhető. Alkalmassági követelmény: nincsenek Oktatott idegen nyelvek: angol, német, olasz A felvételi rangsorolás szabályai: a matematika és az idegen nyelv tantárgyak eredménye súlyozottan kerül beszámításra. 0002. Szakgimnázium Ágazat: Informatika Oktatott szakmák: Irodai informatikus Képzés ideje: 4+1 tanév Felvehető létszám: 34 fő Felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, informatika, idegen nyelv tantárgyak 5-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyei) és a központi írásbeli vizsgán elért eredmények alapján. Az érettségi vizsgát követően 1 év ráképzéssel Gazdasági informatikus vagy Szoftverfejlesztő végzettség szerezhető. Alkalmassági követelmény: nincsenek Oktatott idegen nyelvek: angol, német, olasz A felvételi rangsorolás szabályai: a matematika, informatika és az idegen nyelv tantárgyak eredménye súlyozottan kerül beszámításra. A következő részképesség-zavarban szenvedő tanulók fogadására képes az iskola:  pszichés fejlődési zavarral küzdők (tanulási zavar: dyslexia, dysgráfia, dyscalkulia továbbá figyelemzavar, magatartásszabályozási zavar)  beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdők A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2018.01.20. 10.00 óra Pótló központi írásbeli: 2018.01.25. 14.00. óra Iskolánkban - amely a Magyar Üzletemberképző Akadémia jogutódja - az Európai Üzleti Középiskola alakult újjá, új néven, új helyen, az eddig is sikeresen folytatott képzésekkel, tanulóinkkal és a szakmai oktatóinkkal, tanárainkkal. Intézményünkben felmenő rendszerrel szakgimnáziumi képzés folyik, szociális és közgazdasági ágazaton. Célunk, hogy az érettségi mellett piacképes szakmát is biztosítsunk tanulóink számára. A szakgimnáziumi képzések mellett érettségire épülő szakképzést is folytatunk a szociális, közgazdasági és egészségügyi területen. Fiatal, lendületes, rugalmas intézménynek valljuk magunkat, az iskolai tevékenység minden területén partnerek vagyunk. Törekvésünk, hogy egy tanulónk se olvadjon bele az átlagba, hanem mindenki kapjon megfelelő figyelmet és érezze, hogy fontos számunkra. Iskolánk alapító-fenntartója a Baptista Szeretetszolgálat, mely közösséghez való tartozásunk biztos szeretetforrást és lehetőségeket (külföldi utazások, anyanyelvi nyelvi lektor segítsége a nyelvtanulásban) jelent számukra. A diákok mind a tanulási folyamatukban, mind a személyes életükből fakadó problémáik megoldásában egyénre szabott segítséget, támogatást kapnak. A kollégiumi ellátást - igény esetén - minden felvett tanuló számára az ANK kollégiumában biztosítjuk. Nyílt nap: 2017. november 16. 9 óra Pécs, Czinderi u. 6. Iskolánk Pécs belvárosában található, a távolsági buszpályaudvartól 5 perces gyaloglással elérhető. További információk: facebook.comcserepka.pecs
Szociális gondozó és ápoló (esti)++
2017. szeptember 01., 10:40
Szociális gondozó és ápoló OKJ: 34 762 01 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap– és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja. A szakképesítés alapadatai: • A képzési idő: 2 év • A képzés formája: nappali / esti tagozat • Elméleti - gyakorlati képzési idő aránya: 60% - 40% A képzés megkezdésének feltételei: • Iskolai előképzettség: alapfokú (8/10 osztály) • Szakmai előképzettség: nem szükséges • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek A képzés követelménymoduljai: • Gondozási–ápolási alapfeladatok • A szükségletek felmérése • Sajátos gondozási feladatok • Gondozási–ápolási adminisztráció • Foglalkoztatás I. • Foglalkoztatás II. AZ ELSŐ ILLETVE MÁSODIK SZAKKÉPESÍTÉS INGYENES! További információk: 7622 Pécs, Czinderi utca 6. Tel/Fax: 72/526-556 Web: www.cserepkajanos.hu E-mail: info@cserepkajanos.hu
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (nappali)++
2017. szeptember 01., 00:00
Pedagógiai– és családsegítő munkatárs OKJ: 54 140 02 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása A pedagógiai – és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg. A szakképesítés alapadatai: • A képzési idő: 2 év • A képzés formája: nappali / esti tagozat • Elméleti - gyakorlati képzési idő aránya: 60% - 40% A képzés megkezdésének feltételei: • Iskolai előképzettség: érettségi • Szakmai előképzettség: nem szükséges • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek A képzés követelménymoduljai: • Pedagógiai, pszichológiai feladatok • Családpedagógiai alapismeretek • Program és szabadidő szervezés • Kommunikáció és viselkedéskultúra • Gondozás és egészségnevelés • Foglalkoztatás I., II. • Munkahelyi egészség és biztonság AZ ELSŐ ILLETVE MÁSODIK SZAKKÉPESÍTÉS INGYENES! További információk: 7622 Pécs, Czinderi utca 6. Tel/Fax: 72/526-556 Web: www.cserepkajanos.hu E-mail: info@cserepkajanos.hu
Gyógymasszőr (nappali)++
2016. augusztus 04., 10:38
Gyógymasszőr OKJ: 54 726 04 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A gyógymasszőr egészségügyi intézményekben a szakorvos utasítására és felügyelete mellett, diagnózis alapján, gyógymasszázst, betegségspecifikus gyógymasszázst, nyirokmasszázst, passzív kimozgatást és reflexzóna masszázs. Csapatban dolgozva támogatja az orvos munkáját, együttműködik a gyógytornásszal, fizikoterápiás szakasszisztenssel a betegek (páciensek) gyógyulása, rehabilitációja és pihenése érdekében. Fürdőkben, wellness részlegeken fizikai közérzetjavító, frissítő masszázst nyújt, hidro– és balneoterápiás kezeléseket végez. A szakképesítés alapadatai: • A képzési idő: 2 év • A képzés formája: nappali/esti tagozat • Elméleti - gyakorlati képzési idő aránya: 50 % - 50% A képzés megkezdésének feltételei: • Iskolai előképzettség: érettségi • Szakmai előképzettség: nem szükséges • Egészségügyi alkalmasság: szükséges A képzés követelménymoduljai: • Egészségügyi alapismeretek • Alapápolás • Klinikumi ismeretek • Masszázs elméleti alapjai I., II. • Regeneráló balneoterápiás masszázs • Gyógymasszázs • Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén), Foglalkoztatás II. • Fizioterápia I., Fizioterápia II. • Munkahelyi egészség és biztonság AZ ELSŐ ILLETVE MÁSODIK SZAKKÉPESÍTÉS INGYENES! További információk: 7622 Pécs, Czinderi utca 6. Tel/Fax: 72/526-556 Web: www.cserepkajanos.hu E-mail: info@cserepkajanos.hu
Szociális asszisztens (nappali és esti)++
2016. augusztus 04., 10:37
Szociális asszisztens OKJ: 54 762 02 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása A szociális asszisztens felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális ellátás keretében szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik. A szakképesítés alapadatai: • A képzési idő: 2 év • A képzés formája: nappali / esti tagozat • Elméleti - gyakorlati képzési idő aránya: 60% - 40% A képzés megkezdésének feltételei: • Iskolai előképzettség: érettségi • Szakmai előképzettség: nem szükséges A képzés követelménymoduljai: • A szociális ellátás általános tevékenységei • Elsősegély-nyújtási feladatok • A szükségletfelmérés és a probléma megoldás részfeladatai • Önálló szociális segítő feladatok • Szabadidő szervezési és rekreációs feladatok • Szociális munka adminisztrációja • Foglalkoztatás I. • Foglalkoztatás II. AZ ELSŐ ILLETVE MÁSODIK SZAKKÉPESÍTÉS INGYENES! További információk: 7622 Pécs, Czinderi utca 6. Tel/Fax: 72/526-556 Web: www.cserepkajanos.hu E-mail: info@cserepkajanos.hu
Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (nappali)++
2016. augusztus 04., 10:34
Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző OKJ: 54 344 03 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző alkalmas a gazdálkodó szervezetek működésével összefüggő vám, jövedéki és termékdíj szabályozásban meghatározott feladatok önálló elvégzésére. A gazdálkodó szervezetek valamennyi vám-, jövedéki adó- és termékdíj kötelezettséggel, illetve áru, árukészletek mozgásával összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az árunyilatkozatok, az egyes bevallások adatszolgáltatások elkészítésében, lebonyolításában. Aktívan közreműködik a hatóság által lefolytatott ellenőrzések lebonyolításánál. A szakképesítés alapadatai: • A képzési idő: 2 év • A képzés formája: nappali tagozat • Elméleti - gyakorlati képzési idő aránya: 70% - 30% A képzés megkezdésének feltételei: • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség • Szakmai előképzettség: nem szükséges • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek A képzés követelménymoduljai: • Gazdálkodási alaptevékenység ellátása • Jogi-, adójogi feladatok ellátása • Jövedéki feladatok ellátása • Környezetvédelmi termékdíj feladatok ellátása • Vámjogi feladatok ellátása • Vámtarifa feladatok és áruosztályozás • Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) • Foglalkoztatás II. • Munkahelyi egészség és biztonság AZ ELSŐ ILLETVE MÁSODIK SZAKKÉPESÍTÉS INGYENES! További információk: 7622 Pécs, Czinderi utca 6. Tel/Fax: 72/526-556 Web: www.cserepkajanos.hu E-mail: info@cserepkajanos.hu