Bemutatkozás

Induló osztályainkról:

6 éves kortól az érettségiig egy intézményben tanulhatnak diákjaink. Bárkinek, aki kis elsősként nálunk tanulja a betűvetést, lehetősége van rá, hogy ugyanitt váljon érett diákká is. A 2016/2017-es tanévben az alábbi első osztályok indítását tervezünk:

 • angol két tanítási nyelvű képzés (fél osztály)
 • általános tantervű képzés (fél osztály)
 • köznevelési típusú képzés (egy osztály)

Két tanítási nyelvű képzésünkről:

Célunk, hogy a nyelvtanulást játékos formában végezzük, hiszen az életkori sajátosságokat figyelembe véve ez áll a gyerekekhez legközelebb. Az 1-2. osztályban az alapszókincs megtanítása, a ritmikus mondókák, dalok tanulása a fő feladat.  A tanulók heti 5 órában sajátítják el az angol nyelvet. Alsó tagozaton három tantárgyat tanítunk angolul: rajz, technika és ének.  A felsőbb osztályokban bővül a tantárgyak köre. A két tanítási nyelvű képzésünk a középiskolai részben folyatódik, melynek eredményeképpen a célnyelven tanított tantárgyakból érettségi vizsgát tehetnek a tanulók. Ha a vizsgázó érettségi vizsgája megfelel a meghatározott feltételeknek, akkor az érettségi bizonyítvány felsőfokú (C1) komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.

Eltérés a hagyományos nyelvoktatástól:

Angol anyanyelvű lektor segíti a nyelvtanítást. Munkája rendkívül jelentős, mivel fejleszti a tanulók angol szókincsét, kifejezőkészségét és kiejtését.  Hozzájárul a célnyelvi kultúra alakításához, szokások, készségek megfelelő formálásához.  A nyári szünetben angol nyelvi tábort szervezünk diákjaink részére, ahol amerikai tanárokkal gyakorolhatják a tanév során tanultakat, és továbbfejleszthetik tudásukat.

Köznevelési típusú sportosztály:

Iskolánk alsó tagozatán egy osztályban folyik köznevelési típusú sportoktatás. Ez az alsó tagozaton azt jelenti, hogy heti 5 órában van a gyerekeknek testnevelésórájuk. Két testnevelésórában úszásoktatáson vesznek részt. Célunk, hogy ebben a korban minden gyerek megszeresse a mozgást, és minél több sportággal ismerkedjen meg. Arra törekszünk, hogy a mindennapos testnevelés és a sport a későbbiekben életformájukká váljon.A legügyesebbeket szívesen és örömmel fogadják a különféle sportegyesületek. A felső tagozaton délelőtt, órarendbe iktatva biztosítjuk az edzésidőt.  A sportági képzést szakedzők végzik. 

Iskolánk kínálata a sport terén:

mozgáskotta, úszás, atlétika, szertorna, szivacskézi, vízilabda, labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, ritmikus gimnasztika, tollaslabda

Iskolánk vonzereje:

 • Az angol és német nyelv oktatása tanóra keretein belül történik.  
 • Az informatika alapjaival szakkörön ismerkedhetnek meg a gyerekek.
 • Gyermekbarát légkör, otthonos környezet
 • Kimagasló sportoktatás
 • Sportági edzések
 • Úszásoktatás 1. osztálytól
 • Rendszeres korcsolyázás a műjégpályán
 • Egészséges életmódra nevelés
 • Biztonságos közlekedésre nevelés
 • Kreativitásra nevelés
 • Angol anyanyelvű tanítók segítik a nyelvtanaulást 
 • Idegen nyelven történő oktatás ének-, rajz- és technikaórákon

Differenciált képességfejlesztés:

 A tanító nénik minden év elején felmérik az 1. osztályosok képességeit. Ez alapján, ha szükséges, a tanulóknak speciális, egyénre szabott fejlesztést biztosítunk.Tehetséges, kiemelkedő képességű tanulóinkat versenyekre, pályázatokra, iskolán kívüli megmérettetésre készítjük fel. 

 

Iskolánk minden tagja sokat tesz hagyományaink megőrzéséért, intézményünk jó hírnevének öregbítéséért.

E célt szolgálják rendezvényeink: 

 • papírgyűjtés (szeptember, április),
 • programok a népmese napján,   
 • kulturális bemutatók, 
 • MACI KUPA sportvetélkedő, 
 • óvónők látogatása volt óvodásaiknál,  
 • Mazsolaavató,   
 • Márton-napi vígasságok, 
 • Mikulás-nap, 
 • adventi készülődés, 
 • farsangoló, 
 • húsvéti játszóház, 
 • tanulmányi kirándulások, 
 • egészség napi projekt, 
 • gyermeknapi programok, 
 • nyári táborozás, 
 • tanulmányi versenyek, 
 • vetélkedők, 
 • énekkar, 
 • játszóházak

 

Iskolánk kínálata a sport terén:

 • Mozgáskotta
 • Úszás
 • Atlétika
 • Szertorna
 • Szivacskézi
 • Aerobic
 • Vízilabda
 • Labdarúgás
 • Kézilabda
 • Kosárlabda
 • Ritmikus gimnasztika
 • Tollaslabda