Értesítjük az érintett szülőket, hogy

a 2018/2019-as tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 

 

2018. április 12-13

12-én 8:00-18:00 óra között

13-án 8:00:17:00 óra közöttTanköteles kor:

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

A 2018/2019-os tanévben a 2012. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek válnak tankötelessé. 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

 

Kérjük Önöket, hogy a következő dokumentumokat szíveskedjenek magukkal hozni:


  • gyermekük lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
  • gyermekük születési anyakönyvi kivonata
  • gyermekük TAJ kártyája
  • szülők személyazonosító igazolványa (személyi)
  • szülők lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
  • óvodai szakvélemény, amely lehet:

-      az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, óvodai szakvélemény

-      nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény

-      sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Megyei Szakértői Bizottság szakértői véleménye

-      egyéb szakértői vélemények.

 

  • rendszeres gyermekvédelmi igazolás, amennyiben jogosultak rá.
  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
  • nyilatkozat a gyermek életvitelszerű lakhelyéről
  • nyilatkozat erkölcstan/bibliaismeret oktatásról.

 

A nyilatkozatok honlapunkról letölthetők!

 

Szeretettel várjuk Önöket:     

 

Az iskola vezetősége