A felnőttoktatási munkaközössége várja mindazoknak a jelentkezését, akik már nem tankötelesek, legalább az általános iskolát elvégezték, és érettségi vizsgát szeretnének tenni. A beiratkozásnak felső korhatára nincs.

Nem tankötelesek, így a felnőttkoktatásra felvehetők azok a tanulók, akik betöltötték tizenhatodik életévüket és tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás kilencedik évfolyamán a 2012/2013-mas tanévben kezdték meg.

Azok számára, akik tanulmányaikat a kilencedik évfolyamon a 2011/2012-mas tanévben, vagy azelőtt kezdték meg, a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, melyben a tizennyolcadik életévüket betöltik, így őket csak ez után tudjuk beiskolázni.

A tagozaton - a volt Dolgozók Önálló Gimnáziuma, későbbi nevén Kodolányi János Gimnázium jogutódjában - általános műveltséget megalapozó, négy évfolyamos, a tanulók elfoglaltságához igazodó gimnáziumi iskolarendszerű felnőttoktatást folytatunk esti és levelező tanítási rendben. Az itt szerzett érettségi bizonyítvány érettségihez kötött szakmák megszerzésére és felsőfokú intézményekbe való jelentkezésre egyaránt jogosít.

 

  • A beiratkozásnak nem feltétele, hogy a tanuló munkaviszonyban legyen. Felvételi vizsga nincs.
  • Akik valamely iskolával tanulói jogviszonyban állnak, azokat tanév közben is átvesszük. Kérjük, a honlapon szintén olvasható ügyfélfogadási időben jelentkezzenek!
  • Akik jelenleg nem tanulnak, azok a beiratkozási tájékoztatóban olvasható időpontokban és feltételek szerint iratkozhatnak be.
  • Minden át- és beiratkozni szándékozó hozza magával meglévő bizonyítványait, valamint személyes okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ- kártya)!
  • A négyéves tanulmányi idő osztályozóvizsgával is rövidíthető. Erre félévkor, az év végi vizsgaidőszakban és augusztusban van lehetőség.
  • Családi pótlék jár a rendszeres jövedelemmel nem rendelkező, 20 évesnél fiatalabb tanulóinknak, de árvasági pótlékra nem jogosultak.
  • Diákigazolványt minden tanulónk igényelhet, de az igénybe vehető utazási kedvezmény mértéke nem egyforma a két tagozaton.
  • A 9 -12. évfolyamon a tanulás ingyenes, szintúgy ingyenes tanulóink számára az érettségi vizsga letétele is.

 

A fentiekről honlapunkon részletesebb ismertetőt is találnak.

Érdeklődhetnek e-mail-ben a felnottoktatas@szechenyi.hu címen, illetve ügyfélfogadási időben telefonon (72/55-22-78) és személyesen is.