OM-kód: 027417

Igazgató: Kutas József

Gimnáziumi igazgatóhelyettes: Halász Andrea

Iskolánkról:

1969 óta működő iskolánk a sporttehetségek kiválasztása és versenyeztetése, valamint a válogatott élsportolók nevelése terén az egyik legkomolyabb hagyományokkal, eredményekkel rendelkező intézmény Baranya megyében. Ezt bizonyították eddigi büszkeségeink is: Bodor Richárd, Katzirz Dávid, Bodor Boldizsár, Kozma Noémi, Borsos Anita, Kordé Emese, Biczó Bence, Szabó Franciska, Fodróczi Vilmos, stb.

Színvonalas oktató munka és profi sportprogram-rendszer biztosítja diákjaink számára képességeik maximális kibontakoztatását, rendszeres fejlesztését, s egy egészségesebb életmód kialakítását. Hisszük, hogy a pozitív gondolkodás és a tudatos személyiségformálás elengedhetetlen segédeszköze az aktív SPORT, mely nagyban hozzájárulhat egy sikeres életpálya felépítéséhez. Iskolánk alapelvei között ezért kap kiemelt szerepet az egyéniség kibontakozásának lehetősége. Ma is sok diákunk van, aki a tanulás mellett élsportoló.

 

Sajátosságaink:

Sajátos, jól bevált értékelési rendszer: negyedéves érdemjegyek, kiemelt számonkérések, félévente (szóbeli, írásbeli) vizsga bizonyos tantárgyakból, a javítási lehetőségek egyértelmű biztosítása és szabályozása. Cél: a folyamatos tanulás biztosítása.

● Élsportolóink számára rugalmas számonkérés. 

● Általános és emelt szintű testnevelésképzés preferálása, de kiemelt figyelmet kap a matematika, számítástechnika és az idegen nyelv tantárgy is (magasabb óraszám, csoportbontás).

● Menzával rendelkezünk.

 

I. A közoktatási típusú sportiskolai osztályban (4 év) az utánpótlás-nevelést - amely korcsoportos formában történik - intézményünk a sport-egyesületekkel szoros együttműködésben végzi. Ebbe az osztályban olyan diákokat várunk, akik egyesületi szinten sportolnak. Az ő órarendjükben egy héten kétszer, reggelente szerepel egy duplaórás edzés, amelyről a sportegyesülettel kötünk szerződést. 

Célunk, hogy az élsportoló diákok műveltségképe ugyanolyan gazdag és komplex legyen, mint nem sportoló társaiké, a tanulás és sportolás összehangolása által mindkét tevékenység követelményeinek meg tudjanak felelni.

A tanulók az iskola által kínált sportágak közül választhatnak egyet. A gyakorlati tárgyakat kiegészítve sportelméleti ismereteket is tanítunk.

 

II. Az általános képzésre (4 év) jelentkezők a többi iskoláéval megegyező óraszámban tanulják a közismereti tantárgyakat.

Gimnáziumunk szeretettel várja a szorgalmas, határozott célkitűzésekkel rendelkező, a sport és az egészséges életmód iránt különösen elkötelezett általános iskolásokat, akik meg szeretnének felelni az érettségi követelményeinek, és fel kívánnak készülni az eredményes továbbtanulásra, sportéletre. Ennek érdekében számtalan egyéb szabadidős programmal is színesítjük diákjaink tanulóéveit (táborozás, színház, mozi, kiállítás stb.).


Tervezett képzési formák a 2016/2017-es tanévben:


01 
02 
03 


Felvételi követelmények:

Az iskolába jelentkező minden diák felvételi vizsgán vesz részt az alábbiak szerint:

  • magyar nyelv és matematika tantárgyból a felvételi eljárást megelőző egységes központi írásbeli vizsgán (erről külön értesítést nem küldünk); pótfelvételit csak alapos indokkal engedélyezünk.
  • a közoktatási típusú sportiskolai osztályba illetve az emelt szintű testnevelés tantervű osztályba jelentkezők ezen kívül felvételiznek testnevelés tantárgyból. A gyakorlatok leírása megtalálható az iskola honlapján (www.tasipecs.hu, erről külön értesítést nem küldünk). 

 

A nyílt napok időpontjai:

2016.október 11. (kedd) 8:00

2016. november 17. (csütörtök) 8:00

A felvételi vizsga időpontjai: 

2017. január 21. (szombat)  10:00 - Központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamra

2017. február 21. (kedd) 14:00 - Sportegészségügyi és fizikai képességfelmérés 
Pótló nap:
2017. február 28. (kedd) 14:00