Digitális témahét 2017

2017. április 12., 16:24

Idén iskolánk is csatlakozott a digitális témahét rendezvényhez.

Mivel decemberben a  Kódolás Órája keretében sikerült mindenkit (felső tagozat és gimnázium) legalább egy tanóra idejére programozóvá varázsolnunk, a témahéten elsősorban a kollégák próbáltak a szokásosnál is intenzívebben digitális segédeszközök bevonásával órákat tartani.

A természetismeret, a biológia, a földrajz és a történelem tantárgyak esetén a mozaBook használata színesíti a tanulást.

Matematikából hetedikben és nyolcadikban épp függvényeket tanultunk, amihez nélkülözhetetlen a Geogebra. Ötödikben a racionális számok rejtelmeit, a végtelen szakaszos törtek szakaszhosszát vizsgáltuk a számítógép segítségével, míg hatodikban a legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös kiszámítására valamint a prímtényezőkre bontás ellenőrzésére házilag készített programot alkalmaztunk, utóbbi eljárást Geogebrával is elvégeztettük.

Technikából a hetedikesek és az ötödikesek előadást hallgattak a 3D programok alkalmazási lehetőségeiről a Nagy Lajos Gimnáziumban, a hetedikesek plakátot készítettek a robottechnikáról a 12. évfolyam betekintést nyert a hálózatok rejtelmeibe. Még a szombati iskolai rendezvényen (családi egészség- és sportnap) is találkozhattak a résztvevők programozható Lego-robotokkal

Fizikából animációk és filmek tették érdekesebbé a tananyag feldolgozását. A sporttagozatosok a zanza tv anyagait nézték, míg a redmenta feladatsorai több tantárgyból is előszeretettel képezték a házi feladat anyagát.

Mivel az alsó tagozaton már három évfolyamon is tabletek állnak a tanulók rendelkezésére a fenntartó jóvoltából, a kisdiákok is többször kézbe vehették a sokféle programmal feltöltött eszközöket.

Mivel a digitális tábla használata mára már valamennyi kolléga számára a repertoár szerves részét képezi, igazából nálunk minden hét digitális témahétnek számít. 

Digitális témahét 2017