Központi írásbeli vizsga

2017. január 17., 19:02

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA 2017.01.21. (szombat)

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Kérem, hogy a tanulók a vizsgák megkezdése előtt 30 perccel jelenjenek meg az alábbi helyszínen.

A vizsgára a tanuló feltétlenül  hozza magával:
                 személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt.

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A megtekintés helyszíne és időpontja: 

A megtekintés
helyszíne
(ahol a tanuló a vizsgát megírta) 
időpontja Értékelő lapok étvétele
Király u. 44. - Titkáráság  2017. január 26. 08:00-16:00 2017. január 26. 08:00-16:00
Radnóti u. 2. - Titkárság 2017. január 25. 08:00-16:00 2017. január 25. 08:00-16:00

Vizsga menetrendje:

         - 09:30 Gyülekezés

09:30 - 10:00 A vizsgázók elfoglalják helyüket - a beosztás kihirdetése

10:00 - 10:45 A magyar nyelvi feladatlap kitöltése

10:45 - 11:00 Szünet a felvételiző diákok számára

11:00 - 11:45 A matematika feladatlap kitöltése