Iskolánk története

Intézményünk a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Általános Iskolája és Sportiskolája. 1845-ben Haas Mihály javaslatot tett egy reáliskola működtetésére. 1925-ben az iskola felvette Széchenyi István nevét.1944 –ben az iskolának el kellett hagynia a pécsi Király utcai épületet, melybe csak 1954 – ben térhetett vissza. 2011.09.01. a következő jelentős dátum, amikor is a Király utcai Széchenyi István Gimnáziumot összevonták a Radnóti Miklós utcában működő TÁSI – val (Testnevelési Általános és Sportiskola). Napjainkban a Széchenyi István Iskola Radnóti utcai telephelyeként működünk. 

Iskolánk Pécs nyugati városrészében, Uránvárosban található. Az épületegyüttest fák, bokrok övezik, a sok zöldfelület amúgy is jellemző erre a 60-as években nagy gonddal tervezett és épített városnegyedre. Az iskola parkosított, közvetlen környezetét emeletes házak veszik körül.

Három épületszárnyból álló építmény, egy futófolyosó a hozzá kapcsolódó súlyemelőcsarnokkal alkotja az intézmény épített részét. Három sportpályánk, egy játszóterünk és egy pihenőudvarunk húzódik az iskola épülete mellett

Az intézmény jogelődje 1969 szeptemberében nyitotta meg kapuit a tanulók előtt. Az Építők úti Általános Iskola nevelőtestülete és diákjai alapozták meg az iskola részben ma is meglevő profilját. 1981-ben az országban egyedülálló kísérlet kezdődött, az iskola egyesült az 1957 óta működő Városi Sportiskolával, így létrejött a város élsport utánpótlás-nevelésének ma is meghatározó bázisa, a Testnevelési Általános Iskola, a TÁSI. A diákok az általános iskolai tanulmányaikat a felsőbb évfolyamokon sportági osztályokban végezték, délután pedig edzéseken vettek részt.

A TÁSI név ebben az időszakban vált országosan ismertté. Az országos versenyeken elért számtalan jó helyezés mellett az itt nevelkedett és felnőttként is sikeres sportolók pályafutása bizonyította/bizonyítja az intézmény színvonalas szakmai munkáját.

1992-ben a budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnázium pedagógiai programját követve indult meg az iskolában a középiskolai képzés.

1996-tól az érettségizett, de tovább nem tanuló diákok az OKJ-ben szereplő iskolarendszerű szakképzésben vehettek részt.

A Testnevelési Általános Iskola és Alternatív Közgazdasági Gimnázium (TÁSI-AKG) a közoktatási törvény előírásainak megfelelően közös igazgatású közoktatási intézményként változatlan feladatokkal, de már Általános és Sportiskola, Alternatív Középiskola néven három, szakmailag önálló intézményegység (általános iskola, középiskola, sportiskola) formájában működött 1999-ig. 1999. szeptember elsején negyedik területként csatlakozott a felnőttoktatási intézményegység.

2000-től az intézmény a Mecsekaljai Oktatási és Sportközpont elnevezéssel működött tovább. A többcélú intézmény összetett iskolaként (általános iskola, nappali rendszerű gimnázium és szakképzés, esti és levelező felnőttképzési gimnázium, városi beiskolázású sportiskola) Pécsi Testnevelési Általános Iskola és Középiskola, Sportiskola néven volt jelen a város közoktatási rendszerében.

A 2007-2008-as tanévben került sor Pécs város közoktatási intézményeinek átszervezésére. Így iskolánk a Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola részévé vált. Ebben az évben került sor a közoktatási típusú sportosztályok indítására első és ötödik, majd a következő tanévben kilencedik évfolyamon is.

A 2011-12-es tanévben került sor a már említett összevonásra. A nevünk Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola lett. Ebben az évben új osztályként belépett a PMFC fociakadémiája.

A 2012-13-as tanévben az iskola a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ fenntartásába került.

A 2013-14-es tanévtől a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Általános Iskolája és Sportiskolája néven működik.

A 2016-17-es tanévtől a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Általános Iskolája és Sportiskolája néven működik.